Naše služby

Naše služby

Projektování staveb

Povolování staveb

Technické zařízení

Máme zkušenosti s projektováním staveb pro bydlení a individuální rekreaci, administrativních a prodejních prostor (fit-outů), rekonstrukcí čerpacích stanic, doplňkových staveb pro dopravu.

V týmu jsme zejména stavební projektanti, dlouhodobě spolupracujeme s profesanty ostatních oborů (statika, technické zařízení budov, požární specialisti, stavební fyzika).

Projektování staveb

Zabýváme se projektováním pozemních staveb a jednoduchých dopravních staveb. Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních (dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace skutečného provedení stavby).

Zároveň vykonáváme dle dohody autorský dozor stavby.

Povolování staveb

K našim projektům nabízíme vyřízení povolení stavby. Zabezpečíme stanoviska dotčených orgánů až po konečné povolení stavby.

Konzultační činnost

Poskytujeme drobnou konzultační činnost, možnost prohlídky a inspekce stavby např. při nákupu nemovitosti.